Ik ben Carine De Rop en  sinds 1999 werkzaam binnen de gynaecologen groep. Ik studeerde in 1984 af als geneesheer – specialist binnen de genees-heel en verloskunde. Ik was tot 1999 staflid te UZ Leuven (vanaf 1995 adjunct kliniekhoofd).

Mijn specifieke interesse situeert zich in de gynaecologische oncologie waarvan de senologie een essentieel deel van uitmaakt.