We zijn een team enthousiaste gynaecoloog – verloskundigen die allen een opleiding in de algemene gynaecologie-verloskunde genoten. Wegens de steeds verder uitbreidende medische kennis werd de keuze gemaakt om ons naargelang onze specfieke interesses toe te leggen op specifieke deelspecialismen. Op die manier kunnen we binnen de deelspecialismen steeds borg staan voor de beste zorg. Door specifieke zorg aan te bieden bij specifieke problemen kan de expertise binnen een bepaald domein ontwikkeld worden. De standaardzorg kan geoptimaliseerd worden en op een wetenschappelijk hoogstaande manier verder uitgebreid worden. Wij staan er borg voor dat u steeds met de beste zorg omringd wordt, al  wordt deze steeds geleverd  door de arts waar u initieel een afspraak bij maakte. Wij hebben regelmatig overlegmomenten om de individuele zorg te optimaliseren.

Geneeskunde wordt steeds meer teamwerk. Binnen de ziekenhuismuren werken we intensief samen met een enthousiast team van verpleegkundigen, vroedvrouwen, diëtisten, kinesitherapeuten, secretariële ondersteuning, … .   Buiten de ziekenhuismuren wordt samengewerkt met uw huisarts, zelfstandige vroedvrouw, kinesitherapeut, … .

Hieronder vind u de artsen met hun specifieke interessedomeinen terug. .

U kan online een afspraak voor de raadpleging te Mechelen. U kan ook steeds telefonisch terecht op het nummer Tel: 015 41 24 34. Voor afspraken in het Imeldaziekenhuis kan u terecht op het nummer  Tel: 015/50 51 11 en voor afspraken in Somedi Heist o/d Berg via 015/25 89 11.

Afspraken dienen minstens 24 uur op voorhand geannuleerd te worden. Indien niet tijdig geannuleerd wordt zal er een administratieve kost van 20 euro aangerekend worden.